AZ ESZKÖZ, AMIVEL VÁLTOZHATSZ.

ColorPlay Életöröm Tréning

A ColorPlay palettáján az elsők között dolgoztuk ki az Életöröm Tréningünket, amely mára a legnépszerűbbé és a legkeresettebbé vált a vállalati környezetben. Egy olyan 2 napos, indoor programot álmodtunk és valósítottunk meg, melynek során a hagyományos, eredmény- és teljesítményorientált megközelítés új értelmet nyer. A tréning során olyan boldogságfokozó stratégiákat alkalmazunk, amelynek segítségével az életörömöt, a jóllétet a mindennapok nyelvén a boldogság érzését tapasztalják meg a résztvevők.

Mikor ajánljuk?

 • Ha a kollégák fásultak, jelentkeznek náluk a kiégés tünetei.
 • Ha a csapaton belül személyes konfliktusok vannak.
 • Ha a munkatársakat szeretnénk egy örömteli csapatépítéssel motiválni.
 • Ha a csapat tagjait a munkán kívül is szeretnénk közelebb hozni egymáshoz, ha erősíteni szeretnénk a hatékonyabb együttműködést

ColorPlay Életöröm Tréning során a résztvevők a flow állapotába kerülnek, amikor az ember teljesen elmélyül abban, amit csinál, amikor megszűnnek a mindennapi problémák, a gondok. Megváltozik az időérzékelésük, eltűnik a külvilág olyan ez, mintha megállt volna az idő. A flow egyéni élmény, mikor éppen átéljük, nem tudunk róla. Utólag tölt el bennünket a tökéletes pillanat átéléséből fakadó elégedettségérzés. A tréning során a résztvevők az önfeledt játékon keresztül – mely módszerünk fontos eleme – vidám és emlékezetes órákat együtt töltve hozzák felszínre korábban nem ismert vagy már rég feledésbe merült képességeiket, készségeiket, mozgósítják belső erőforrásaikat, energiáikat.

A játék a felszabadultság élményét adja, ráébreszt, hogy a vélt vagy valós elvárások miatti szorongásoktól mentesen nemcsak jobban érezhetjük magunkat, de nagyobb teljesítményre is képesek vagyunk. Olyan felismerésekhez juttat, melyek a játékos forma miatt jobban rögzülnek, így a jövőben nagyobb eséllyel fognak könnyedén visszanyúlni ezekhez az emlékekhez, az így tudatosított készségek a hétköznapokban is bevethetővé válnak.

A 2 napos tréningen a művészi beszéd, a beszédtechnika, a mozgás és a színészmesterség, valamint a drámapedagógia eszköztárával dolgozunk. A feladatok gátlásoldó, önismeret- és készségfejlesztő és kommunikációfejlesztő hatását használjuk. Munkamódszerünk az önreflexió, önmegértés, az érzések kibontása, analógiák keresése, a rejtett összefüggések tudatosítása, és a fantázia.

A tréninget elismert színművészek, trénerek és pszichológusok vezetik.

SUPer Team coaching

A ColorPlay Életöröm Tréning boldogságfokozó stratégiáját ötvöztük az outdoor tréningek felszabadító erejével ebben a 2 napos nyári programban. Kihasználva a természet, a napsütés és a víz energiáit, segítsünk letenni a mindennapi munkával járó feszültséget, állandó készenlétet és szorongást, hogy az életöröm érzését, a subjektív jóllétet, a flow-t erősítsük. A belső harmóniát, az egyensúlyt a víz tetején, egy állószörf (SUP) deszkán lebegve szemléltetjük, így számos további testi érzetet és érzéseket is megtapasztalhattok. Egy olyan folyamatot indítunk el és támogatunk, amely képes hosszú távon motiválni az egyént és a csapatot is.

A tréning során a résztvevők különleges programokon is részt vehetnek. A SUP óra a vízen, jóga a naplementében, hajnali meditáció csak néhány ezek közül. A tréning elemeiről előzetesen egyeztetünk, figyelembe véve az egyedi igényeket.

EQ X-PRESS

Egy új irány a szervezetfejlesztés és a társadalmi felelősségvállalás terén

Légy igazi mentor, fejlessz és fejlődj!

Az EQ X-Press programunk során egy nehéz sorsú, állami gondozásban nevelkedett fiatal helyzetén javíthatsz a mentorálás és coaching eszközeivel, miközben felismered, hogy az érzelmi intelligenciád mozgósításával, milyen erőteljes hatást tudsz gyakorolni másokra.

Hogyan hozhat ez áttörést?

Az önismeret, önszabályozás, önmotiváció, empátia, társas készségek tradicionális tréning módszerekkel nem fejleszthetők hatékonyan. Ám az EQ X-press mély érzelmi bevonódást igénylő személyes élményen, tapasztaláson alapuló folyamatának köszönhetően gyökeresen átalakul a saját magadhoz és kollégáidhoz fűződő viszonyod, és az ön-coaching módszerével képes leszel újszerű motivációs struktúrákat kialakítani és hosszú távon működtetni, ami jelentős üzleti sikereket eredményez.

Mi az Érzelmi Intelligencia?

Az érzelmi intelligencia az a képesség, hogy felismerjük az érzelmek jelentését és kapcsolatait, valamint gondolkodunk, és problémákat oldunk meg mindezek alapján. Az érzelmi intelligencia szerepet játszik az érzelmek észlelésében, az érzelmekhez kapcsolódó érzések asszimilálásában, valamint az érzelmek által hordozott információ megértésében és az érzelmeink kezelésében. (Peter Salovey és John D. Mayer)

Mikor van szükség egy munkahelyen az érzelmi intelligencia fejlesztésére?

 • Nem jönnek az eredmények, vagy csak extrém nagy nyomás hatására.
 • A kollégák agyonhajszoltak, fásultak, kiégtek.
 • Alacsony a dolgozói elégedettség.
 • A vezetők nem inspirálnak, alacsony az elfogadottságuk vagy nincs is.
 • A tréningek már nem növelik a hatékonyságot, nem hoznak változást.
 • Tűzoltás folyik, hosszú távú eredményesség helyett.

Ezeken a helyzeteken a vezetők érzelmi intelligenciájának fejlesztése segíthet. A sikeres vezető az irányítás, bevonás, felhatalmazás, fejlesztés, motiválás funkcionális eszköztárán túl érzelmi intelligenciáját használja kollégái teljesítményének maximalizálására.

Egy jó vezető ismérve napjainkban – az extrém magas Érzelmi Intelligencia

A jó vezető empatikus. Megérti és fejleszti kollégáit. Együttműködő. Ismeri önmagát. Felismeri és jól kezeli a konfliktushelyzeteket. Képes kihozni kollégáiból a bajnokot. Folyamatos visszajelzéseket ad. Szívesen újít, bártan kezdeményez. Általa a szervezet működése hatékonyabbá, eredményesebbé válik. Az érzelmi intelligencia – ellentétben a személyiséggel vagy az intelligenciával, amelyek velünk születettek – felnőttkorban is fejleszthető.

Mi az EQ X-Press Tréning?

Nehéz sorsú vagy állami gondoskodásban nevelkedett fiatalok, valódi tréningszituációban, a mentorálás és coaching eszközeinek segítségével fejlődnek mentroraik, valamint a gyermekvédelmi szakemberek és trénerek támogatásával.

A közös munka során konkrét feladatok mentén feltérképezitek a mentoráltad erősségeit és fejlesztendő területeit. A diagnosztikai folyamat és annak eredménye, amelyen keresztül a képet alkotsz a fiatal erőforrásairól és nehézségeiről, minden esetben párhuzamba állítható saját vezetői kihívásaiddal, élethelyzeteddel. Közös munkátok végére megalkotjátok a mentoráltad jövőképét, és a tréning egyik legfontosabb értékeként segíted őt a pályaválasztásában is. Saját döntésed alapján, és ha a mentorált is nyitott rá továbbra is figyelemmel kísérheted az életét, fejlődését, és a ColoPlay táborokban lehetőséged van arra is, hogy újra találkozzatok.

Az EQ X-press folyamatának köszönhetően gyökeresen változik meg a magadhoz és kollégáidhoz fűződő viszonyod, képes leszel újszerű motivációs struktúrát kialakítani és működtetni, ami az üzleti sikerekre, eredményekre is mérhető hatással lesz.

A tréning a Colorplay és az X-Sight Vezetési Tanácsadó Kft. közös társadalmi felelősségvállalási programjában valósul meg.

ColoRED Innovációs Program

“Nem a legerősebb faj marad életben, nem is a legokosabb, hanem az amelyik a legfogékonyabb a változásokra.” Charles Darwin

A növekedése során minden szervezet újabb és újabb kríziseket él át. Ezek közül három olyan krízispont van, amelynek megelőzésében és megoldásában a ColoRED Program hatásos segítséget nyújt.

Autonómia Krízis: Amikor a vezetők a túlzott mikromenedzselés hibájába csúsznak, nem adnak elég kreatív teret az alkalmazottaknak, illetve az alkalmazottak sem mernek felelősséget vállalni a feladataik kreatív megoldásáért.

Bürokrácia Krízis: Amikor a feladatok felaprózódása miatt az alkalmazottak elveszítik az egymással való kapcsolatot, elhidegülnek egymástól.

Növekedési Krízis: Amikor a szervezet a méretéből adódóan ‚megkövül’, azaz elveszik belőle az innováció iránti hajlam és saját tehetetlensége folytán képtelen a megújulásra.

A ColoRED Innovációs Tréning az erőteljes és gyors eredmény érdekében különböző módszereket integrál. Egyszerre használja az önismereti folyamatot támogató RED módszertant valamint a színészképzés módszerén alapuló ColorPlay-t és az improvizációt.

Mitől hatásos ez az Integráció?

A spontán jelenlét egy velünk született  képesség, amelyet leblokkolnak a minket ért traumák és a szociális környezet. A RED módszer belülről építkezve, a psziché szintjéről indulva oldja fel ezeket a blokkokat. A ColorPlay pedig kívülről, a viselkedés szintjéről, a testbeszéd, a kommunikáció átprogramozásával. Így a tréning során egyszerre építkezünk kívülről, és belülről is, amelynek köszönhetően átfogó és tartós változást tudunk létrehozni.

A ColoRED Innovációs Program két szinten nyújt támogatást

Az Alkalmazotti Tréning során a résztvevők felismerik a bennük lévő kreatívitást és megtanulják aktívan használni a spontán jelenlétben rejlő erőt. Az egyén szintjén célunk a kihívásokat kereső, önmotivált, önazonos attitűd kifejlesztése, amit az EQ (érzelmi intelligencia) személyes kompetenciáinak fejlesztésével érünk el.

A Vezetői Tréning ‚a Train the trainer’ képzés, felkészíti a vezetőket arra, hogy maguk is képessé váljanak megtanítani alkalmazottaikat a spontán jelenlétre. Vezetői szinten, olyan vezetők képzése a célunk, akik képesek megfelelően motiválni az alkalmazottakat, támogatják őket a spontán, kreatív jelenlét meglélésében és a munkájukban. Innovatív közeget teremtenek és hatékonyan kezelik a konfliktusokat. Ez magas fokú EQ képességeket, vezetői kompetenciát igényel. Olyan vezetőket képzünk, akik nem csak motiváltak hanem másokat is motiválnak!

Cég szintjén aztán az így létrejövő innovációs potenciál a profit növekedéséhez vezet. A támogató, inspiráló közegben az alkalmazottak is kiteljesednek, jobban elköteleződnek a cég felé, ami a vállalat presztízsére is jó hatással van.

A ColoRED Program Hatásmechanizmusa

A SPONTÁN JELENLÉT

Miért jó a spontaneitás? Mert, ha jól működik, akkor nem az addig felépített, vélt vagy valós elvárásokra reagálsz, és nem a múltbeli sérelmekre építkezel, hanem képes vagy jelen lenni az adott helyzetben, spontán tudsz kapcsolatot teremteni.

Ennek hatására pedig új, élő, valódi kapcsolatokat tudsz építeni másokkal.

A spontán jelenlét képességével rendelkező kolléga: 

 • képes hatást gyakorolni, megfelelő önbizalommal és tisztességes hozzáállással rendezkezik
 • ösztönösen képes érzékelni a térben megjelenő személyeket és képes dekódolni érzelmi állapotaikat
 • képes az akciókat, cselekvéseket a múlt és a múltban történtek nélkül megélni,
 • képes uralni a teret
 • erős az a lelki állóképessége, meglepő, váratlan helyzetekben is megőrzi nyugodtságát, nem jön zavarba, feltalálja magát és cselekszik, van lélekjelenléte
 • képes kilépni a komfortzónájából, mer formabontó lenni

KREATIVITÁS

Ha a lehorgonyzó gondolataidat elengeded vagy felülírod, képes leszel újat teremteni. Képes leszel arra, hogy az információ morzsákat újszerű, önálló egésszé gyúrd. Képes leszel motiválni és továbbképezni magadat.

A dráma és a terápia összekapcsolódása a kreativitás fejlesztésében a leghangsúlyosabb. Egy olyan adaptív, kreatív alkotótevékenység részévé válsz, amellyel önmagadat formálod át.

Mi jellemzi a kreatív embert?

 • intenzív kíváncsiság
 • erős intellektuális késztetés
 • megfelelő önbizalom
 • kitartás
 • kezdeményező szellem
 • önálló gondolkodás
 • érzelmi stabilitás
 • a kétértelműség, bizonytalanság kedvelése
 • spontaneitás, leleményesség, ötletesség

INNOVÁCIÓ

A megnövekedett kreativitás a cégre is hatással van, elindul az átalakulás. Az egyénekkel a cég is fejlődik, az alkalmazottak nem égnek ki, átlépik a berögzült sémákat, s azáltal, hogy motiválttá válnak, önállóan hoznak létre eredeti projekteket, ami előre viszi a cég működését, növeli potenciálját és sikerességét. A tréningünkön olyan embereket képzünk, akiket a kihívás éltet.

Az innovatív gondolkodású kolléga:

 • tud lelkesedni, tele van energiával,
 • optimizmusával és saját képességeinek tudatában következetesen indít el változtatásokat, és keresi a jobbítási lehetőségeket,
 • kiváló a kommunikációs képessége,
 • képes reagálni az új helyzetekre, improvizál és tele van ötletekkel,
 • motivált, értékeli a szakmai kihívásokat és a változatos munkát,
 • kreativitása az önálló munkában is érvényesül; de másokat is tud motiválni,
 • gyors és spontán

PROFIT és PRESZTIZS

Egy cégnél nemcsak a profit a fontos, a brand is értéket képvisel. Minden cégnek olyan szervezetté is kell válnia, ahova érték tartozni, ahol a kollégák szívesen dolgoznak, ahol élménnyé válik a munka. Az ilyen szervezetnél alacsony a fluktuáció, kevesebb pénzt és időt kell fordítani az új munkatársak betanítására. Nincs szükség továbbképzésekre, hiszen a spontán jelenlét fejlesztésének hatására az alkalmazottak önmaguktól, önmagukat képzik tovább.  Ennek eredményeként pedig a cég maga is spontán tud reagálni az őt körülvevő folyamatokra és hatékonyabban érvényesül az üzleti világban.

Mi számít presztizsnek?

 • A jó munkaköri légkör.
 • Összetartó csapat, ahol az emberek számíthatnak egymásra.
 • A munkavállalók körében is ismert és vonzó brand.
 • A cégen belüli fejlődési és előrelépési lehetőség.
 • Támogató, ösztönző vezetői kultúra.

PARTNEREINK

call to action image

Bátran keressen minket!

A célunk az, hogy a mindennapos megfeleléskényszerrel és stresszel folytatott harc helyett az életöröm érzését, a szubjektív jóllétet, a flow-t és az játszani tudás felszabadító érzését tapasztalják meg a résztvevők.

Kapcsolat